ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมงานบริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ข่าวและกิจกรรมบริการวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

หลักสูตรที่ 1 คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานออกแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Googe Sketchup Pro 8 และ Photoshop CS5 ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2554 ณ. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพกิจกรรม

 

 


หลักสูตรที่ 2 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ออกแบบ และการนำเสนอผลงานออกแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD Architecture และ 3 ds Max Design  ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2555 ณ. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพกิจกรรม

 

 

 


หลักสูตรที่ 3 คอมพิวเตอร์สำหรับงานโยธา สำรวจ และงานภูมิสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม Autocad Civil 3D ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2555 ณ. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพกิจกรรม

 

 

 

 


 

Subscribe via RSS or Email:

 

ค้นหา

Links
 


 

We have 21 guests and no members online