ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563

25 มิถุนายน 2563

        เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย พร้อมด้วย นางสาวธิดารักษ์ รัตนมณี เข้าร่วมกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 ณ อาคารแผ่พืชน์ เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

คลังภาพกิจกรรม...