ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[งานประชาสัมพันธ์]

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายธนากร พิทยากรศิลป์

ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายธนากร พิทยากรศิลป์

3 ตุลาคม 2562

        เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ศรีเงินยวง คณบดี และ อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของนายธนากร พิทยากรศิลป์ อดีตข้าราชการ สังกัด คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ วัดลัฏฐวัน (พระนอนขอนตาล) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คลังภาพกิจกรรม...