ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562

23 กันยายน 2562

        เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 "เกษมสันต์เพราะพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เพื่อร่วมแสดงความคาราวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณอายุราชการที่สร้างคุณูปการต่อหน่วยงานและสังคม ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

คลังภาพกิจกรรม...