ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[กิจกรรมนักศึกษา]

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ "OR Seeding The Future ASEAN Camp 2019"

3 กันยายน 2562

        เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ "OR Seeding The Future ASEAN Camp 2019" ปีที่ 5 ให้กับนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 , 3 และ 4 ที่มีศักยภาพและความสามารถด้านภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาไปสู่เครือข่ายทรัพยากรบุคคลในกลุ่มประเทศสมาชิก AEC

คลังภาพกิจกรรม...