ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[กิจกรรมนักศึกษา]

กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2562

24 กรกฎาคม 2562

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้อง” ในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม โดย คุณวรวุฒิ แก้วสุก ศิษย์เก่าภูมิทัศน์รุ่นที่ 3 แม่โจ้รุ่นที่ 51 และจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ให้แก่นักของคณะ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จำนวน ทั้งสิ้น 22 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลเรียนดีให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษาดีเด่นในด้านต่างๆ อาทิเช่น ผู้นำนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน, นักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น จำนวน 1 คน (เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 42 กิจกรรม 394 ชั่วโมง), นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะด้านวิชาการ จำนวน 9 คน, นักศึกษาดีเด่นด้านการบริการวิชาการ จำนวน 13 คน และศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะด้านวิชาการ จำนวน 2 คน

คลังภาพกิจกรรม...