ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]

ร่วมพิธีแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ร่วมพิธีแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

25 ตุลาคม 2563

        เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร, รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร, อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย, นายสุรพล บุญยืน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และตัวแทนบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพและวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ นางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

คลังภาพกิจกรรม...