ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[งานประชาสัมพันธ์]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562

27 สิงหาคม 2563

        เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่รางวัล อาจารย์ดีเด่น "ด้านบริการวิชาการ" ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 จากอธิการบดี ซึ่งมอบไว้ในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ขอบคุณภาพถ่ายจากฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย)

คลังภาพกิจกรรม...