ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[งานประชาสัมพันธ์]

โครงการต้อนรับและติดตามประเมินผล และฝึกซ้อมบัณฑิต (ครั้งที่ 2)

โครงการต้อนรับและติดตามประเมินผล และฝึกซ้อมบัณฑิต (ครั้งที่ 2)

19 สิงหาคม 2563

        เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการต้อนรับและติดตามประเมินผลบัณฑิต (ครั้งที่ 2) เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับว่าที่บัณฑิตใหม่ของคณะที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรม และเพื่อฝึกซ้อมบัณฑิตในการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42) ในระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คลังภาพกิจกรรม...