ข่าวกิจกรรมของคณะฯ  

[งานประชาสัมพันธ์]

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

23 กรกฎาคม 2563

        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อ.สุระพงษ์ เตชะรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย อ.พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ ผู้ช่วยคณบดี และนายสุรพล บุญยืน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล วางเครื่องราชสักการะพานพุ่ม และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมเพระเกียรติ (ขอบคุณภาพถ่ายบางส่วนจาก...ฝ่ายสื่อสารองค์มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

คลังภาพกิจกรรม...