MS Office Activation Key

MS Office Activation Key

หลายคนใช้โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint แล้วเจอปัญหา โปรแกรมขึ้นแถบแดง มีหน้าต่างถามหาลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะบุคลากรแม่โจ้ ที่ใช้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่แล้ว สามารถแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเอง โดยใช้เวลาเพียงไม่นานครับ