ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

หมวด [กิจกรรมนักศึกษา]


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 3 การประกวดผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น SAKURA PIGMA MICRON โดยใช้แนวความคิด "วาดฝันกับมือ"

        เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ PIGMA MICRON I AM ORIGINAL ปี 3 การประกวดผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านลายเส้น SAKURA PIGMA MICRON โดยใช้แนวความคิด "วาดฝันกับมือ" ให้กับนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดเวทีให้กับนักศึกษาได้แสดงผลงานด้านการออกแบบผลงานศิลปะ โดยจะเปิดรับสมัครผลงานจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.