ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

หมวด [กิจกรรมนักศึกษา]


โครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road

        เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 บริษัท พิงคนคร เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดกิจกรรม "โครงการขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road" เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนFaculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.