ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 25 เมษายน 2562

หมวด [ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]


ร่วมแสดงความอาลัยต่อบิดาของว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม

        เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.นัยนา โปธาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี, อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช และตัวแทนบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดาของว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม ผู้อำนวยการสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ บ้านเลขที่ 109 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.