ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 4 มกราคม 2562

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


การประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

        เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อให้บุคลากรของคณะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นการแสดงความขอบคุณที่บุคลากรทุกคนร่วมกันทำงานอย่างหนักมาตลอดปี 2561Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.