ข่าวกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 29 กันยายน 2553

หมวด [งานประชาสัมพันธ์]


งานแสดงมุทิตาจิต

        เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ ศูนย์กาญจนาภิเษก รัชการที่ 9 ในการนี้มีผู้มาร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง อาทิเช่น คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะต่างๆ โดยบรรยากาศภายในงานไปเป็นด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานจากการขับกล่อมของวงดนตรีแม่โจ้แบนด์Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University.