งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการ New Book Knock Knock
[ 25 กรกฎาคม 2561 ]

โครงการ New Book Knock Knock

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโครงการ "New Book Knock Knock" ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คำแนะนำแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในการคัดเลือกเข้าห้องสมุดและคัดเลือกหนังสือประกอบการเรียนการสอน ได้อย่างตรงความต้องการสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีการนำเสนอหนังสือ E-Book จากบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด และนำเสนอบริการต่างๆของสำนักหอสมุด

โครงการ New Book Knock Knock

[25 ก.ค. 61]

โครงการ New Book Knock Knock
พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561

[9 ส.ค. 61]

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

[20 ก.ค. 61]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

[24 ก.ค. 61]

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

[13 ก.ค. 61]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ARCH The Idol

[11 ก.ค. 61]

กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ARCH The Idol
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

[5 ก.ค. 61]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
คณาจารย์และบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะ

[20 มิ.ย. 61]

คณาจารย์และบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะ
กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

[18 มิ.ย. 61]

กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

[13 มิ.ย. 61]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ

[7 มิ.ย. 61]

พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

[6 มิ.ย. 61]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 1

[30 พ.ค. 61]

โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานหรือดำเนินกิจกรรม ครั้งที่ 1
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2561

[11 พ.ค. 61]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2561
มอบวัสดุพื้นไม้คอนวูดให้กับชุมชนบ้านโปง

[10 พ.ค. 61]

มอบวัสดุพื้นไม้คอนวูดให้กับชุมชนบ้านโปง
กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)

[9 พ.ค. 61]

กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)
กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

[24 เม.ย. 61]

กิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

[23 เม.ย. 61]

กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

[20 เม.ย. 61]

พิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์คว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น

[18 เม.ย. 61]

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์คว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น
กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

[19 เม.ย. 61]

กิจกรรมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2562

[14 มี.ค. 61]

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2562
ร่วมแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ดร.สราญ เพิ่มพูล

[23 ก.พ. 61]

ร่วมแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ดร.สราญ เพิ่มพูล
งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2560

[19 ก.พ. 61]

งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2560
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2561

[21 มี.ค. 61]

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2561
กิจกรรมบรรยายพิเศษความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือช่าง

[19 มี.ค. 61]

กิจกรรมบรรยายพิเศษความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือช่าง
โครงการต้อนรับและติดตามประเมินผลบัณฑิต

[15 ก.พ. 61]

โครงการต้อนรับและติดตามประเมินผลบัณฑิต
กิจกรรมบรรยายพิเศษแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ

[16 ก.พ. 61]

กิจกรรมบรรยายพิเศษแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ
การตัดสินผลงาน “อุทยานการเรียนรู้สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม”

[14 ก.พ. 61]

การตัดสินผลงาน “อุทยานการเรียนรู้สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม”
โครงการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมประกวดแบบ

[14 ก.พ. 61]

โครงการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมประกวดแบบ
การหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ ตัวแทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

[8 ก.พ. 61]

การหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ ตัวแทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม

[7 ก.พ. 61]

โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2561

[6 ก.พ. 61]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2561
การบรรยายพิเศษให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ทีพีไอและการใช้งานที่ถูกวิธี

[1 ก.พ. 61]

การบรรยายพิเศษให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ทีพีไอและการใช้งานที่ถูกวิธี
บริษัท บุญถาวร โซลูชั่น จำกัด เข้าพบและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่

[29 ม.ค. 61]

บริษัท บุญถาวร โซลูชั่น จำกัด เข้าพบและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)

[17 ม.ค. 61]

กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ

[15 ม.ค. 61]

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ
ร่วมวางพวงหรีดแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสมบูรณ์ กลัดกลีบ

[11 ม.ค. 61]

ร่วมวางพวงหรีดแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสมบูรณ์ กลัดกลีบ
ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายพน พันธ์วร

[11 ม.ค. 61]

ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายพน พันธ์วร
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

[8 ม.ค. 61]

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
การขอพรและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

[4 ม.ค. 61]

การขอพรและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com