งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการสานสัมพันธ์ถาปัตย์ 3 มหาวิทยาลัย (วาระปัด)
[ 8 กันยายน 2555 ]

โครงการสานสัมพันธ์ถาปัตย์ 3 มหาวิทยาลัย (วาระปัด)

     เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สถาปัตย์ 3 มหาวิทยาลัย (วาระปัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในศาสตร์ สถาปัตยกรรม ร่วมกัน

โครงการสานสัมพันธ์ถาปัตย์ 3 มหาวิทยาลัย (วาระปัด)

[8 ก.ย. 55]

โครงการสานสัมพันธ์ถาปัตย์ 3 มหาวิทยาลัย (วาระปัด)
งานกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2555

[10 พ.ค. 55]

งานกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2555
การบรรยายพิเศษ 'ประสบการณ์การถ่ายภาพในงานสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติ'

[21 ธ.ค. 55]

การบรรยายพิเศษ 'ประสบการณ์การถ่ายภาพในงานสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติ'
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

[25 ธ.ค. 55]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1
บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) จำกัด สาธิตวิธีการใช้รถตัดหญ้าสนาม

[19 ธ.ค. 55]

บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) จำกัด สาธิตวิธีการใช้รถตัดหญ้าสนาม
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ร่วมปฏิบัติงานก่อสร้างภูมิทัศน์ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน

[15 ธ.ค. 55]

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ร่วมปฏิบัติงานก่อสร้างภูมิทัศน์ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนโรงเรียนบ้านปางคอง

[20 ต.ค. 55]

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนโรงเรียนบ้านปางคอง
โครงการบริการวิชาการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

[5 พ.ย. 55]

โครงการบริการวิชาการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
คณบดีให้สัมภาษณ์เรื่องหมอต้นไม้กับผู้สื่อข่าว ช่อง 5

[5 พ.ย. 55]

คณบดีให้สัมภาษณ์เรื่องหมอต้นไม้กับผู้สื่อข่าว ช่อง 5
การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2555

[27 ธ.ค. 55]

การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

[22 พ.ย. 55]

การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
พิธีส่งมอบสวนหย่อมเพื่อสุขภาพให้กับโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

[20 ธ.ค. 55]

พิธีส่งมอบสวนหย่อมเพื่อสุขภาพให้กับโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
งานแถลงข่าวและรณรงค์ 'แม่โจ้ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย เทิดไท้องค์ราชัน'

[20 ธ.ค. 55]

งานแถลงข่าวและรณรงค์ 'แม่โจ้ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย เทิดไท้องค์ราชัน'
กิจกรรมปล่อยโคมยี่เป็ง ประจำปี 2555

[28 พ.ย. 55]

กิจกรรมปล่อยโคมยี่เป็ง ประจำปี 2555
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรม 'เปิดบ้านแม่โจ้ เปิดประตูสู่  ชุมชน'

[6 ธ.ค. 55]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรม 'เปิดบ้านแม่โจ้ เปิดประตูสู่ ชุมชน'
การบรรยายพิเศษ 'เปิดมุมมองวิชาชีพภูมิทัศน์+ภูมิสถาปัตยกรรม สู่อา  เซียน'

[23 พ.ย. 55]

การบรรยายพิเศษ 'เปิดมุมมองวิชาชีพภูมิทัศน์+ภูมิสถาปัตยกรรม สู่อา เซียน'
โครงการ Dean Forum ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556

[13 ธ.ค. 55]

โครงการ Dean Forum ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556
จับฉลากขบวนโคมยี่เป็งฯ

[9 พ.ย. 55]

จับฉลากขบวนโคมยี่เป็งฯ
กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 6 ปี

[5 พ.ย. 55]

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 6 ปี
การประชุมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2555

[31 ต.ค. 55]

การประชุมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2555
พิธีวางพวงมาลา งานวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย

[30 ต.ค. 55]

พิธีวางพวงมาลา งานวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย
ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม

[29 ต.ค. 55]

ธรรมชาติปลอดภัยแม่แจ่ม
ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารแสดงนิทรรศการ

[27 ต.ค. 55]

ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารแสดงนิทรรศการ
ลงพื้นที่พัฒนาโจทย์วิจัย

[13 ต.ค. 55]

ลงพื้นที่พัฒนาโจทย์วิจัย
กิจกรรมศุกร์เสวนา (Friday forum) ครั้งที่ 6/2555

[14 ก.ย. 55]

กิจกรรมศุกร์เสวนา (Friday forum) ครั้งที่ 6/2555
กิจกรรมศุกร์เสวนา (Friday forum) ครั้งที่ 5/2555

[7 ก.ย. 55]

กิจกรรมศุกร์เสวนา (Friday forum) ครั้งที่ 5/2555
การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

[3 ต.ค. 55]

การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2556

[10 ก.ย. 55]

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2556
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯได้รับรางวัล Popular Vote การจัดนิทรรศการในงาน KM Fair 2012 'วิถีคน วิถีงาน'

[6 ก.ย. 55]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯได้รับรางวัล Popular Vote การจัดนิทรรศการในงาน KM Fair 2012 'วิถีคน วิถีงาน'
โครงการบรรยายพิเศษ 'การจัดการและการดูแลรักษาสนามกอล์ฟ'

[30 ส.ค. 55]

โครงการบรรยายพิเศษ 'การจัดการและการดูแลรักษาสนามกอล์ฟ'
โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555

[1 ก.ย. 55]

โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555
เข้าร่วมการประชุม

[11 ก.ย. 55]

เข้าร่วมการประชุม
Friday forum 4/2555

[20 ส.ค. 55]

Friday forum 4/2555
สัมมนาซีรีย์ “มลทัศน์ The Bad Image of the City”

[20 ส.ค. 55]

สัมมนาซีรีย์ “มลทัศน์ The Bad Image of the City”
พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร

[20 ส.ค. 55]

พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร
การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555

[20 ส.ค. 55]

การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555
โรงเรียนรักษ์โลก

[7 ส.ค. 55]

โรงเรียนรักษ์โลก
วัสดุกระเบื้องหลังคาและฝาฝ้าผนัง ตราช้าง

[31 ก.ค. 55]

วัสดุกระเบื้องหลังคาและฝาฝ้าผนัง ตราช้าง
Graduate Seminar Series

[31 ก.ค. 55]

Graduate Seminar Series
ถวายเทียนเข้าพรรษา

[31 ก.ค. 55]

ถวายเทียนเข้าพรรษา
Young Creative INSEE Contest 2012

[31 ก.ค. 55]

Young Creative INSEE Contest 2012
ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดลัฏฐิวัน

[19 ก.ค. 55]

ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดลัฏฐิวัน
ภูมิ+ทัศนะ วิชาชีพสู่อาเซียน

[13 ก.ค. 55]

ภูมิ+ทัศนะ วิชาชีพสู่อาเซียน
พิธีครอบครูกิ๋นอ้อฯ 55

[13 ก.ค. 55]

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อฯ 55
Friday Forum 4/2555

[6 ก.ค. 55]

Friday Forum 4/2555
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554

[26 มิ.ย. 55]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
บรรยายพิเศษ หัวข้อ

[28 มิ.ย. 55]

บรรยายพิเศษ หัวข้อ "แนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์กับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
Dean forum ครั้งที่ 8

[22 มิ.ย. 55]

Dean forum ครั้งที่ 8
วางพวงมาลา

[7 มิ.ย. 55]

วางพวงมาลา
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษา 2555

[31 พ.ค. 55]

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษา 2555
การประชุมวิพากษ์ร่างรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554

[31 พ.ค. 55]

การประชุมวิพากษ์ร่างรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554
มหัศจรรย์พรรณไม้-วันต้นไม้

[1 มิ.ย. 55]

มหัศจรรย์พรรณไม้-วันต้นไม้
การประชุมบุคลากร ปี 55

[28 พ.ค. 55]

การประชุมบุคลากร ปี 55
การรับโล่รางวัลและเสื้อสามารถนักกีฬาแบดมินตันมหาวิทยาลัยแม่โจ้

[23 พ.ค. 55]

การรับโล่รางวัลและเสื้อสามารถนักกีฬาแบดมินตันมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทัศนะศึกษาเมืองหลวงพระบาง

[26 เม.ย. 55]

ทัศนะศึกษาเมืองหลวงพระบาง
Friday forum 2/2555

[18 พ.ค. 55]

Friday forum 2/2555
รับการประเมินภายนอกจาก สมศ.

[15 พ.ค. 55]

รับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
Admissions 2012

[16 พ.ค. 55]

Admissions 2012
Friday forum 1/2555

[11 พ.ค. 55]

Friday forum 1/2555
ดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

[24 เม.ย. 55]

ดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

[4 พ.ค. 55]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการประเมินภูมิทัศน์เพื่อการออกแบบระบบกักเก็บน้ำด้วยพืชพรรณ"
รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย

[27 เม.ย. 55]

รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย
โครงการสัมมนาวิชาการสมาคมผู้ดูแลสนามกอล์ฟไทย

[14 มี.ค. 55]

โครงการสัมมนาวิชาการสมาคมผู้ดูแลสนามกอล์ฟไทย
การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2554

[26 มี.ค. 55]

การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2554
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะ

[18 เม.ย. 55]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะ
โครงการเตรียมความสำหรับฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

[19 มี.ค. 55]

โครงการเตรียมความสำหรับฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you)

[12 เม.ย. 55]

โครงการเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) "สืบสานตำนานปี๋ใหม่เมืองการทำตุงไส้หมู"
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากประเทศภูฏาน

[22 มี.ค. 55]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากประเทศภูฏาน
การประเมินผลงานการออกแบบของนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

[14 มี.ค. 55]

การประเมินผลงานการออกแบบของนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

[8 มี.ค. 55]

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
โครงการสัมมนาQA กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

[12 มี.ค. 55]

โครงการสัมมนาQA กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา
อบรม AutoCAD Civil 3D 2012

[8 มี.ค. 55]

อบรม AutoCAD Civil 3D 2012
การฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553-2554

[23 ก.พ. 55]

การฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553-2554
ประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมบัณฑิต

[20 ก.พ. 55]

ประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมบัณฑิต
คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศประกวดสวนฯ

[8 ก.พ. 55]

คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศประกวดสวนฯ
ปั่นจักรยานอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมืองเชียงใหม่

[15 ก.พ. 55]

ปั่นจักรยานอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมืองเชียงใหม่
Open House ครั้งที่ 3

[10 ก.พ. 55]

Open House ครั้งที่ 3
สถาปัตยการละคอน ครั้งที่ 14

[4 ก.พ. 55]

สถาปัตยการละคอน ครั้งที่ 14
อบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

[26 ม.ค. 55]

อบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าศึกษาดูงาน อาคารคณะฯ หลังใหม่

[26 ม.ค. 55]

หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าศึกษาดูงาน อาคารคณะฯ หลังใหม่
การบรรยายพิเศษ

[20 ม.ค. 55]

การบรรยายพิเศษ "การปฏิบัติวิชาชีพภูมิทัศน์"
มอบของขวัญแก่คณะต่างๆเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

[10 ม.ค. 55]

มอบของขวัญแก่คณะต่างๆเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินประกวดสวนหย่อมไม้ประดับ ในงานราชพฤกษ์ 2554

[12 ม.ค. 55]

ร่วมเป็นกรรมการตัดสินประกวดสวนหย่อมไม้ประดับ ในงานราชพฤกษ์ 2554
ประชุมโครงการจัดทำหนังสือ

[10 ม.ค. 55]

ประชุมโครงการจัดทำหนังสือ "Architecture of Lanna"
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com