งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ ตัวแทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
[ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ]

การหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ ตัวแทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

     เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วุฒิกานต์ปุระพรหม และอาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี อาจารย์จากคณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเดินทางมาร่วมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะ

การหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ ตัวแทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

[8 ก.พ. 61]

การหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ ตัวแทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม

[7 ก.พ. 61]

โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2561

[6 ก.พ. 61]

การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 1/2561
การบรรยายพิเศษให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ทีพีไอและการใช้งานที่ถูกวิธี

[1 ก.พ. 61]

การบรรยายพิเศษให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ทีพีไอและการใช้งานที่ถูกวิธี
บริษัท บุญถาวร โซลูชั่น จำกัด เข้าพบและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่

[29 ม.ค. 61]

บริษัท บุญถาวร โซลูชั่น จำกัด เข้าพบและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)

[17 ม.ค. 61]

กิจกรรมสุขเสวนา (Fine day Forum)
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ

[15 ม.ค. 61]

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ
ร่วมวางพวงหรีดแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสมบูรณ์ กลัดกลีบ

[11 ม.ค. 61]

ร่วมวางพวงหรีดแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสมบูรณ์ กลัดกลีบ
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com