งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการ New Book Knock Knock
[ 25 กรกฎาคม 2561 ]

โครงการ New Book Knock Knock

     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561เจ้าหน้าที่จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโครงการ "New Book Knock Knock" ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คำแนะนำแก่คณาจารย์และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ในการคัดเลือกเข้าห้องสมุดและคัดเลือกหนังสือประกอบการเรียนการสอน ได้อย่างตรงความต้องการสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีการนำเสนอหนังสือ E-Book จากบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด และนำเสนอบริการต่างๆของสำนักหอสมุด

โครงการ New Book Knock Knock

[25 ก.ค. 61]

โครงการ New Book Knock Knock
พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561

[9 ส.ค. 61]

พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

[20 ก.ค. 61]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

[24 ก.ค. 61]

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

[13 ก.ค. 61]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ARCH The Idol

[11 ก.ค. 61]

กิจกรรม เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์ ARCH The Idol
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

[5 ก.ค. 61]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
คณาจารย์และบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะ

[20 มิ.ย. 61]

คณาจารย์และบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะ
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com