งานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ
[ 15 มกราคม 2561 ]

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 สถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ "International Sustainable Development Studies Institute" (ISDSI) ได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อรับสมัครนักศึกษาไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ

[15 ม.ค. 61]

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ
ร่วมวางพวงหรีดแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสมบูรณ์ กลัดกลีบ

[11 ม.ค. 61]

ร่วมวางพวงหรีดแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสมบูรณ์ กลัดกลีบ
ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายพน พันธ์วร

[11 ม.ค. 61]

ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นายพน พันธ์วร
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

[8 ม.ค. 61]

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
การขอพรและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

[4 ม.ค. 61]

การขอพรและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561
จะจัดกิจกรรมสุขเสวนา (Fine Day Forum)

[27 ธ.ค. 60]

จะจัดกิจกรรมสุขเสวนา (Fine Day Forum)
โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2560

[22 ธ.ค. 60]

โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2560
งานทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

[22 ธ.ค. 60]

งานทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
arch.mju.ac.th W3Schools.com

© Faculty of Architecture and Environmental Design, Maejo University

63 M.4 Nongharn, Sansai District, ChiangMai 50290, Thailand.
Tel +66 53 875 350    Email: ArchMaejo@Gmail.com