งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 30  ตุลาคม  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา 'วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย'
      เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย เป็นตัวแทนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานวางพวงมาลาเนื่องในวัน 'วิภาต บุญศรี วังซ้าย' เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและสักการะแด่ดวงวิญญาณของท่าน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาตบุญศรี วังซ้าย สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้