งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 9  ตุลาคม  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมรวมพลังปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดกิจกรรมรวมพลังปลูกดอกดาวเรือง และปฏิญาณตน 'ตามรอยพ่อ' เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ในการนี้ มีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก