งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 22  กันยายน  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมวาดเส้นสีน้ำเป็นปีที่ ๓
      ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา น้องๆสาขาสถาปัตยกรรม แม่โจ้ ชั้นปีที่๑ ได้ดำเนินกิจกรรมวาดเส้นสีน้ำเป็นปีที่๓ แล้วนะครับ โดยได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ธนกร ไชยจินดา ศิลปินสีน้ำ มาแบ่งปันความรู้และเทคนิคสีน้ำ ณ วัดสวนดอกเจียงใหม่ วัดต้นเกว๋น อำเภอหางดงเจียงใหม่ และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมวาดเส้นสีน้ำเป็นประจำทุกปี อาทิผลิตภัณฑ์ตราวีว่าบอร์ด สีโจตัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้