งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 5  กรกฎาคม  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
      อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่าย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ วัดวิเวกวนาราม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่