งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 28  เมษายน  2560
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
พิธีดำหัวผู้อาวุโสคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ประจำปี 2560
      เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะ ณ บริเวณลานใต้ถุนอาคารเรียนใหม่ เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยอันเป็นประเพณีที่ดีงามและปฏิบัติสืบทอดกันมา และช่วงบ่ายในวันเดียวกันได้เข้าร่วมขบวนแห่และพิธีดำหัวผู้อาวุโสมหาวิทยาลัย ณ อาคารแผ่พืชน์