งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 29  เมษายน  2559
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
      คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสของคณะ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ลานไทร บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม แสดงถึงความกตัญญู กตเวทิตา ครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณ เนื่องในโอกาส "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง" ประจำปี 2559 จากนั้น เวลา 13.00 น. ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัย โดยพร้อมกันที่ลานจอดรถหอพักนักศึกษาหญิง 10 เพื่อเคลื่อนขบวนไปยังพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย