งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 28  พฤษภาคม  2558
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ศึกษาดูงาน] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
สีน้ำ 'อาเซียน'
      อาจารย์โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร และอาจารย์ศมลวรรณ วรกาญจน์ร่วมเป็นตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมศึกษาสถาปัตยกรรม สีนี้ 'อาเซียน' ปีนัง-เมืองมะละกา-กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยภายในโครงการประกอบด้วยการจัดเวิร์กช๊อปเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยสีน้ำ เพื่อนำผลงานที่ได้มาแสดงร่วมกันต่อไป