งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 25  ธันวาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2557
      คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นทุกปี โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ทั้งกีฬาสากลและกีฬาฮาเฮพื้นบ้าน และกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่