งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 12  ธันวาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ร่วมออกแบบเชิงปฏิบัติการ SAPA SPACE
      อาจารย์ภูวเดช วงศ์โสม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด การออกแบบเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในหัวข้อ 'ซะป๊ะ สเปส' ภายในงานสถาปนิกล้านนา ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน 'ซะป๊ะ สเปส : SAPA SPACE' ระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 57 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงนิทรรศการ เชิดชูเกียรติ 17 ศิลปินแห่งชาติ และเผยแพร่ผลงานของสมาชิก กรรมาธิการสถาปนิกล้านนาฯ และครั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เป็นหนึ่งใน 5 สถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อสร้างประสบการ์ในการเสนอแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีบริษัทสถาปนิกพี่เลี้ยงจำนวน 5 บริษัท อาทิ บ.แผลงฤทธิ์, Prompt Architect, blank studio limited partnership, ASANA เป็นต้น