งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 13  ธันวาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ขอแสดงความยินดี
      อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลประเภทบุคคลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ภาคเหนือ ด้านสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์ จากสมาคมสถาปนิกล้านนา ในงาน สถาปนิกล้านนา2557 sapa space :ซะป๊ะ สเปซ สำหรับหมอต้นไม้ หรืออาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย เป็นผู้สร้างความตื่นตัว ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว การเยียวยา เอาใจใส่ ต้นไม้ใหญ่ และสร้างเครือข่าย กับองค์กรในระดับชุมชนและเมือง และกำลังก้าวสู่การพัฒนา เนื้องานให้เกิดการเรียนการสอน หมอต้นไม้ อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับผลงานการการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ดีเด่น ด้านสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม ได้แก่ การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ (Tree care expert / tree doc) ทำให้เกิดการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นรูปธรรมในนาม "หมอต้นไม้" ซึ่งได้สร้างกิจกรรมที่ต่อเนื่องและเป็ฯแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง ซึ่งมีผลต่อการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่หน้าอยู่ให้เมือง