งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 9  ธันวาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ประกวดแนวคิด ซะป๊ะ Space
      อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร เป็นตัวแทนสถาบันการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินงานประกวดแบบแนวความคิด ในหัวข้อ ซะป๊ะ Space ในสถาปนิกล้านนา 57 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 57 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดว่า 100 ชิ้น จากทั้งประเภทบุคคลทั่วไปและนักศึกษา ด้านสถาปัตยกรรม สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมผลงานที่ได้รับรางวัลได้ภายในงาน ซึ่งจัด ณ ห้างพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 57 นี้