งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 15  พฤศจิกายน  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
Learn 2 Arch. Experience
      เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 57 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ CDAST (สภาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.กาฬสินธ์ และ มูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา ทำพิธี มอบอาคารเรียนให้กับเขตการศึกษา แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านคาหาน และโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน ดำเนินการโดยงานกิจกรรมนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ภายใต้โครงการ L2AE:learn to Arch. Eperience ตั้งแต่เดือนตุลาคม 56