งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 13  พฤศจิกายน  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, บริการวิชาการแก่สังคม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ฝึกอบรมการตัด ลิดรอน กิ่งไม้ใกล้ แนวระบบจำหน่าย
      13 พย. 57 คลีนิคหมอต้นไม้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมจัด การฝึกอบรม หลักสูตร การตัด ลิดรอน กิ่งไม้ใกล้ แนวระบบจำหน่าย ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๑ โดยมี ศ.กิตติติคุณ เดชา บุญค้ำ อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย เป็นวิทยากรบรรยาย นับเป็นปรากฎการณ์ ครั้งสำคัญ ให้เห็นการเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน สร้างมาตรฐานใหม่ให้ดีกว่าเดิม เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือ ในอนาคต