งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 20  ตุลาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, บริการวิชาการแก่สังคม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
โรงเรียนต้นไม้ ระดับผู้ปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑
      ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และกลุ่มBig Trees Project จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'เทคนิคการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ในงานภูมิทัศน์เมือง' เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับผู้ปฏิบัติการโดยเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการบริการ ทางวิชาการต่อสังคม และกระตุ้นให้เกิดความรู้ในเรื่องป่าไม้ในเมือง โดยได้รับเกียรติจากอ.บรรจง สมบูรณ์ชัย คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณสมชาย จริยเจริญ อดีตนายกเทศมนตรี เมืองแกลง จ.ระยอง และคุณสมฤทัย เล็กศรีสกุล จากบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) ร่วมเสวนาในหัวข้อ 'ต้นไม้ใหญ่ในเมือง' นอกจากนั้นยังมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์เฉพาะในการปืนตามหลักสูตร โดย “รุกขกร” และชมนิทรรศการบิ๊กทรีกลางแจ้ง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ที่มา: http://www.somdet.go.th/index2.php