งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 7  พฤศจิกายน  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, บริการวิชาการแก่สังคม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
แก้ปัญหาให้สังคม กรณีต้นยาง ล้มทับบ้าน
      อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ หมอต้นไม้ ได้ออกชุมชนทำหน้าที่นักวิชาการ มหาวิทยาลัย ชี้นำแก้ปัญหาให้สังคม ในกรณีของต้นยางนา ที่อยู่ริมถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน เนื่องจากต้นยางหลายต้นที่มีขนาดใหญ่ มีร่องรอยแยกแบบผ่ากลางลำต้นเป็นทางยาวจากส่วนบนสุดจนถึงโคนต้น สร้างความหวาดวิตกแก่ประชาชนที่มีบ้านเรือนปลูกสร้างอยู่ติดกับต้นยางดังกล่าวเป็นอย่างมาก แม้ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำลวดสลิงขนาดใหญ่ 3 เส้น มาพันรอบลำต้นตามส่วนต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแยกออกจากกัน แต่ชาวบ้านก็ไม่สบายใจถึงขั้นนำป้ายข้อความ 'อันตราย ห้ามอยู่ใกล้ รีบมาแก้ไขให้ปลอดภัย 100% จากประชาชนคนนอนไม่หลับ (ทับสิทธิ์)' ซึ่งอาจารย์บรรจง ได้กล่าวว่าเรื่องนี้มีการร้องเรียนและมีการประชุมกันแล้ว โดยฝ่ายอนุรักษ์ไม่อยากให้ตัด แต่ชาวบ้านไม่ยอมเพราะกังวลว่าต้นยางจะแยกออกเป็นสองส่วน ความจริงแล้วต้นยางยังไม่ตาย แม้จะป้องกันได้แน่นหนาต้นยางไม่ล้ม แต่ควรตัดแต่งกิ่งไม่ต้องตัดยอด ซึ่งส่วนนี้ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือใหญ่ของ อบจ. ส่วนหมอต้นไม้จะใช้วิธีรักษาแผลต้นยางที่เป็นปัญหา ด้วยการใช้เหล็กเสียบและขันน็อต กำจัดปลวกที่กัดกินภายใน หลังจากนั้นต้นไม้จะเชื่อมติดกันเอง ต้นยางเหล่านี้ปลูกเมื่อสมัยรัฐกาลที่ 5 มีอายุ 100 กว่าปีทุกต้น จึงควรอนุรักษ์ไว้ให้ดี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานทั้งเทศบาล อบจ. ป่าไม้ กลุ่มอนุรักษ์ ต้องมาประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขต้นที่เหลือต่อไป ที่มา: http://www.dailynews.co.th/Content/regional/265066/ชาวสารภีวิตก+“ต้นยาง”+ล้มทับบ้าน