งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 27  สิงหาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ 'ผังแม่บทเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว'
      เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00-15.30 น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนาน้ำชากาแฟ (Coffee hour for you) ในหัวข้อเรื่อง 'ผังแม่บทเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว' ณ ห้องประชุมคณ