งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 10  มกราคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2557
      เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่(ปีพุทธศักราช 2557) ณ ร้านอาหารเดอะการ์เด้น เชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่บุคลากรของคณะ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างหนักมาตลอดทั้งปี ในการนี้ ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียน ยศราช มาร่วมงานและให้พรปีใหม่แก่บุคลากรคณะทุกท่าน