งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 17  มีนาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
โรงเรียนรักษ์โลก
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน 'โรงเรียนรักษ์โลก' ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย โดยมี ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษาในคณะฯ ร่วมสร้างบ้านดิน และทำกิจกรรมกับน้องๆ จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ด้วยความสนุกสนาน และเป็นกันเอง