งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 1  มีนาคม  2557
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ขบวนเกียรติยศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556
      คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมเดินขบวนเกียรติยศ เพื่อส่งบัณฑิตใหม่ของคณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2557