งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 13  พฤศจิกายน  2554
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเขียนแบบ สวนหย่อม สวนตู้/สวนถาด”
      เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะทำงานฝ่ายการจัดประกวดสวนหย่อม งานวันเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2554 ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเขียนแบบ สวนหย่อม สวนตู้/สวนถาด” ณ อาคารปฏิบัติการภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจที่เข้าการประกวดจัดสวน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนและนักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมด้านการเขียนแบบ/ออกแบบจัดสวน ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้