งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 8  ธันวาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
คณะสถาปัตย์ฯ มอบถ้วยรางวัลฟุตบอลสถาปนิก '53 แก่อธิการบดี
      เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 15.00 น. บุคลากรและนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ เข้าพบอธิการบดี เพื่อมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันฟุตบอลสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา โดยมอบไว้ให้เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัย ต่อไป