งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 26  พฤศจิกายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ชนะเลิศ Willy Cup 2010 ระดับประเทศ
      ตามที่ คณะกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ประจำปี 2552 ภายใต้ชื่อ WILLY -ASALANNA CUP 2010 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 สนามฟุตบอลลานนาเอ็กไซส์คลับ ถนนเชียงใหม่ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายโดยการเล่นกีฬา และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสถาปนิกล้านนา และสถาบันการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมอีก 1 ตำแหน่ง และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2553 ณ สนาม S-ONE บางนา กรุงเทพฯ พร้อมๆกับทีมต่าง ๆ อีก 32 ทีมทั่วประเทศ ผลการแข่งขัน ทีมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการนำทีมของ รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะเป็นอย่างยิ่ง