งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 30  ตุลาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
วางพวงมาลาวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย
      เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553 เป็น วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมได้ร่วมวางพวงมาลา ทำบุญอุทิศส่วนกุศลรำลึกถึงคุณความดีของท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้