งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 4  พฤศจิกายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เข้าร่วมกิจกรรมบ้านและสวนแฟร์
      หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอาจารย์ปริญญา ปฏิพันธกานต์ และอาจารย์สุรพงษ์ เตชะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม บ้านและสวนแฟร์ 2010 พร้อมทั้งศึกษาดูงานด้านภูมิทัศน์ ณ หอศิลป์กรุงเทพมหานคร สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พระบรมมหาราชวัง เกาะรัตนโกสินทร์ สวนรถไฟ และตลาดนัดวัสดุอุปกรณ์ทางภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ด้านภูมิทัศน์ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได้นำความรู้และประสบการณ์กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ ต่อไป