งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 5  พฤศจิกายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
กิจกรรมครอบรอบ ๔ ปี การสถาปนาคณะ
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครง ๔ ปี แห่งการสถาปนาสถาปัตย์ เพื่อเริ่มเฉลิมฉลองครบรอบวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ฯ โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช เป็นประธานในพิธี ดำเนินรายการโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อ.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร และรูปแบบของกิจกรรมคือ 'อดีตคือภาพพจน์ อนาคตคือความฝัน ปัจจุบันคือความจริง' ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรเป็นจำนวนมาก และในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า มาเล่าถึงประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ยิ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาให้มีเป้าหมายในการเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย.