งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 29  ตุลาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
อิ่มใจอิ่มบุญ
      อ.จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ อ.ทรรศชล ปัญญาทรง และอ.วีรกิต วงศ์วิชิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อส่งเสริมและรักษาประเพณีไทย โครงการสร้างสุขด้วยการทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือน 'การให้ด้วยใจศรัทธา' ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้