งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 24  ตุลาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
อิ่มบุญรับออกพรรษา
      อ.จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ พร้อมอ.ทรรศชล ปัญญาทรงและอ.วีรกิต วงค์วิชิต คณาอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 76 จังหวัดทั่วไทย ในประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณร 500 รูป เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2553 เวลา 6.30 น. ณ ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม