งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 29  กันยายน  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
งานแสดงมุทิตาจิต
      เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ ศูนย์กาญจนาภิเษก รัชการที่ 9 ในการนี้มีผู้มาร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง อาทิเช่น คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะต่างๆ โดยบรรยากาศภายในงานไปเป็นด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานจากการขับกล่อมของวงดนตรีแม่โจ้แบนด์