งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 27  สิงหาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ศึกษาดูงาน, วิชาการ, กิจกรรมนักศึกษา] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
สอนศิลป์ถิ่นล้านนา
      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 คณะนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย อ.โชคอนันต์ วาณิชเลิศธนาสารและอ.วุฒิกานต์ ปุระพรหม เข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร สอนศิลป์ถิ่นล้านนา โดยภายในงานได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติหลายท่าน ร่วมแสดงข้อคิดเห็นและเล่าถึงชีวประวัติการศึกษา การทำงานและผลงานต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของท่าน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมทุกคนยังได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้เข้าร่วมโครงการอันทรงเกียรตินี้ด้วย