งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 19  สิงหาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, บริการวิชาการแก่สังคม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
ประกวดวาดภาพวิทย์ฯ
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัดวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งจัด ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน กว่า 150 ทืม และได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนากร เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ โดย ด.ช.ฐากูร สิทธิ เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพการ์ตูนในระดับประถมศึกษา ด.ญ.ภาพิมล คำดี ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพจินตนาการในระดับประถมศึกษา สามเณรขวัญชัย อปันโน ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพจินตนาการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการวาดภาพจินตนาการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่มีผู้ได้รับรางวัลที่ 1 2 และ3 ได้รับเพียงรางวัลชมเชย ขอแสดงวามยินดีด้วยครับ.