งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสต์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   Share วันที่ 9  กรกฎาคม  2553
หมวด [งานประชาสัมพันธ์, ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม] สั่งพิมพ์ข่าวนี้...
งานพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2553
      สำหรับปีนี้การจัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณา ประจำปีการศึกษา 2553 ได้บูรณาการร่วมกับรายวิชาเรียนซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบ จัดเตรียมและลงมือตกแต่งบริเวณพิธีด้วย สำหรับปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้คนล่าสุด ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช เป็นประธานในพิธี และได้รับความสนใจจากคณบดี คณะต่าง ๆ ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน ภายในงานประกอบไปด้วยพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ การไหว้ครูกิ๋นอ้อ และปลูกต้นสักทอง โดยท่านอธิการบดี ทั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่ศิษย์เก่าของคณะได้รวมตัวกันเพื่อกลับมาเยี่ยมคณาจารย์ รุ่นน้อง และร่วมพิธีนี้อีกด้วย.